S4 Andarine – Działanie, Korzyści, Skutki Uboczne i Dawkowanie

SARM S4 Andarine

Wprowadzenie do S4 Andarine

S4 Andarine to jedna z bardziej popularnych substancji należących do klasy selektywnych modulatorów receptorów androgenowych (SARMs). Jest to syntetyczny związek, który został stworzony z myślą o leczeniu stanów takich jak utrata mięśni związana z chorobami czy osteoporoza. W ostatnich latach Andarine zyskał na popularności wśród kulturystów i sportowców ze względu na swoje potencjalne korzyści anaboliczne, przy jednoczesnym minimalizowaniu efektów ubocznych w porównaniu do tradycyjnych sterydów anabolicznych.

Mechanizm Działania S4 Andarine

Struktura Chemiczna S4 Andarine

S4 Andarine, znany także jako GTX-007, jest syntetycznym związkiem chemicznym należącym do klasy selektywnych modulatorów receptorów androgenowych (SARMs). Jego struktura chemiczna pozwala na selektywne wiązanie się z receptorami androgenowymi, co odróżnia go od tradycyjnych sterydów anabolicznych, które wiążą się z receptorami androgenowymi w całym ciele, powodując szeroki zakres efektów.

Rola Receptorów Androgenowych

Receptory androgenowe (AR) to białka wewnątrzkomórkowe, które po związaniu się z androgenami, takimi jak testosteron i dihydrotestosteron (DHT), przechodzą konformacyjne zmiany umożliwiające im działanie jako czynniki transkrypcyjne. Receptory te odgrywają kluczową rolę w regulacji ekspresji genów odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie cech męskich, wzrost mięśni, gęstość kości oraz inne funkcje biologiczne.

Wiązanie S4 Andarine z Receptorami Androgenowymi

S4 Andarine wiąże się z receptorami androgenowymi w sposób selektywny. Oznacza to, że preferencyjnie wiąże się z receptorami w tkance mięśniowej i kostnej, a nie w tkankach takich jak prostata czy skóra. To selektywne wiązanie wynika z unikalnej struktury chemicznej S4, która jest zaprojektowana tak, aby pasować do receptorów androgenowych w mięśniach i kościach z większym powinowactwem.

Aktywacja Receptorów Androgenowych przez S4 Andarine

Po związaniu się S4 Andarine z receptorami androgenowymi, receptory te ulegają aktywacji i przechodzą do jądra komórkowego. W jądrze receptory androgenowe działają jako czynniki transkrypcyjne, wiążąc się z określonymi regionami DNA zwanymi odpowiedziami elementami androgenowymi (AREs). To wiązanie inicjuje transkrypcję genów odpowiedzialnych za syntezę białek, które są kluczowe dla wzrostu i naprawy tkanki mięśniowej oraz kostnej.

Proces Syntezy Białek i Anabolizm Mięśni

Aktywacja receptorów androgenowych przez S4 Andarine prowadzi do zwiększonej syntezy białek w komórkach mięśniowych. Proces ten jest kluczowy dla anabolizmu mięśni, czyli procesu budowania i wzmacniania tkanki mięśniowej. S4 stymuluje również proliferację (podział) i różnicowanie (dojrzewanie) komórek mięśniowych, co przyczynia się do zwiększenia masy mięśniowej i siły.

Wpływ S4 Andarine na Tkankę Kostną

S4 Andarine, poprzez aktywację receptorów androgenowych w tkance kostnej, może zwiększać gęstość kości. Androgeny odgrywają ważną rolę w homeostazie kostnej poprzez stymulację aktywności osteoblastów (komórek tworzących kości) oraz hamowanie aktywności osteoklastów (komórek rozkładających kości). Dzięki temu S4 może być użyteczny w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy oraz innych schorzeń związanych z utratą masy kostnej.

Redukcja Tkanki Tłuszczowej za Pomocą S4 Andarine

S4 Andarine wykazuje również właściwości pomagające w redukcji tkanki tłuszczowej. Mechanizm ten nie jest w pełni zrozumiany, ale przypuszcza się, że S4 może wpływać na ekspresję genów zaangażowanych w metabolizm lipidów. Zwiększona synteza białek i wzrost masy mięśniowej mogą również przyczyniać się do zwiększonego zużycia energii i spalania tłuszczu.

Potencjalne Skutki Uboczne i Selektywność S4 Andarine

Chociaż S4 Andarine jest selektywny, nie jest całkowicie wolny od efektów ubocznych. Jego działanie na receptory androgenowe w innych tkankach może prowadzić do działań niepożądanych, takich jak zmiany w widzeniu, ponieważ S4 może wiązać się z receptorami w siatkówce oka. Ponadto, długotrwałe stosowanie S4 może prowadzić do supresji naturalnej produkcji testosteronu, co wymaga zastosowania terapii po cyklu (PCT).

Korzyści Stosowania S4 Andarine

Korzyści stosowania S4 Andarine mogą być różnorodne i obejmują:

 1. Zwiększenie Maszy Mięśniowej: W badaniach wykazano, że Andarine może prowadzić do znacznego wzrostu masy mięśniowej, nawet przy umiarkowanym treningu siłowym.
 2. Poprawa Siły: Użytkownicy często zgłaszają znaczne poprawy siły w krótkim czasie.
 3. Redukcja Tkanki Tłuszczowej: Andarine jest często używany podczas fazy cięcia, ponieważ pomaga w spalaniu tłuszczu, jednocześnie chroniąc tkankę mięśniową przed katabolizmem.
 4. Poprawa Gęstości Kości: Dzięki swojemu wpływowi na tkankę kostną, S4 może być korzystny w profilaktyce osteoporozy.
 5. Minimalizacja Skutków Ubocznych: W porównaniu do sterydów anabolicznych, SARMs takie jak S4 mają znacznie mniejszy wpływ na inne organy, co oznacza mniejsze ryzyko działań niepożądanych.

Potencjalne Skutki Uboczne Stosowania S4 Andarine

Pomimo że S4 Andarine jest uznawany za bezpieczniejszy niż tradycyjne sterydy, nie jest wolny od potencjalnych skutków ubocznych. Mogą one obejmować:

 1. Zaburzenia Widzenia: Jednym z najczęściej zgłaszanych skutków ubocznych jest zmiana w postrzeganiu kolorów, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia.
 2. Supresja Testosteronu: Podobnie jak inne SARMs, Andarine może prowadzić do supresji naturalnej produkcji testosteronu, co może wymagać zastosowania terapii po cyklu (PCT).
 3. Działania Androgenne: Chociaż Andarine jest selektywny, w niektórych przypadkach może powodować działania androgenne, takie jak trądzik czy łysienie.

Przegląd badań naukowych nad S4 Andarine: Jakie badania potwierdzają skuteczność S4 Andarine?

Wprowadzenie

S4 Andarine jest selektywnym modulatorem receptorów androgenowych (SARM), który jest badany pod kątem swoich potencjalnych korzyści anabolicznych i antykatabolicznych. Jego unikalne właściwości sprawiają, że jest interesującym związkiem w kontekście leczenia różnych schorzeń, jak również w dziedzinie sportu i kulturystyki.

Badanie 1: Mechanizmy działania S4 Andarine

W badaniu opublikowanym w 2007 roku analizowano mechanizmy działania S4 Andarine na poziomie komórkowym. Wyniki wykazały, że S4 Andarine wiąże się selektywnie z receptorami androgenowymi w tkankach mięśniowych i kostnych, promując syntezę białek oraz zwiększenie gęstości mineralnej kości. Dzięki swojej selektywności, Andarine minimalizuje efekty androgeniczne w tkankach takich jak prostata czy skóra, co stanowi znaczną przewagę nad tradycyjnymi sterydami anabolicznymi .

Badanie 2: Wpływ S4 Andarine na utratę masy kostnej

W badaniu opublikowanym w 2023 roku oceniano wpływ S4 Andarine na utratę masy kostnej u modeli zwierzęcych z osteoporozą. Wyniki sugerują, że Andarine może znacząco zmniejszać utratę masy kostnej oraz poprawiać gęstość mineralną kości. Mechanizm działania obejmuje stymulację komórek kościotwórczych oraz inhibicję resorpcji kości, co czyni go obiecującym środkiem w leczeniu osteoporozy .

Badanie 3: Zastosowanie S4 Andarine w leczeniu sarkopenii

W badaniu z 2023 roku analizowano potencjalne zastosowanie S4 Andarine w leczeniu sarkopenii, czyli utraty masy mięśniowej związanej z wiekiem. Wyniki wykazały, że Andarine może zwiększać masę mięśniową oraz poprawiać funkcje mięśniowe u starszych modeli zwierzęcych. Peptyd ten działa poprzez stymulację syntezy białek mięśniowych oraz redukcję katabolizmu mięśni, co przyczynia się do poprawy siły i wydolności fizycznej .

Badanie 4: Efekty anaboliczne S4 Andarine

W badaniu z 2003 roku oceniano efekty anaboliczne S4 Andarine u zdrowych mężczyzn. Wyniki sugerują, że Andarine może zwiększać masę mięśniową oraz siłę bez znaczących efektów ubocznych typowych dla androgenów. Działanie to jest wynikiem selektywnego wiązania z receptorami androgenowymi w tkance mięśniowej, co prowadzi do hipertrofii mięśniowej i poprawy parametrów fizycznych .

Badanie 5: Profil bezpieczeństwa S4 Andarine

W badaniu z 2016 roku analizowano profil bezpieczeństwa S4 Andarine. Wyniki wskazują, że Andarine ma korzystny profil bezpieczeństwa, choć może powodować przejściowe zmiany w widzeniu przy wysokich dawkach. Mechanizm tego działania nie jest do końca poznany, ale przypuszcza się, że wynika on z wiązania się Andarine z receptorami androgenowymi w siatkówce oka. Niemniej jednak, przy stosowaniu dawek terapeutycznych, S4 Andarine jest ogólnie dobrze tolerowany .

Badanie 6: Potencjał terapeutyczny S4 Andarine

W badaniu opublikowanym w 2011 roku oceniano potencjał terapeutyczny S4 Andarine w leczeniu różnych schorzeń. Wyniki sugerują, że Andarine może być skuteczny w leczeniu chorób związanych z utratą masy mięśniowej i kostnej, takich jak sarkopenia i osteoporoza. Jego selektywne działanie na receptory androgenowe czyni go atrakcyjnym środkiem terapeutycznym z minimalnymi skutkami ubocznymi .

Dawkowanie i Cykle S4 Andarine

Dawkowanie S4 Andarine może się różnić w zależności od celów użytkownika. Typowy zakres dawek wynosi od 25 do 75 mg na dzień, podzielonych na dwie dawki ze względu na krótki okres półtrwania (około 4-6 godzin).

Faza Masowa z S4 Andarine

W celu zwiększenia masy mięśniowej, dawki zazwyczaj wynoszą 50-75 mg dziennie przez 8-12 tygodni.

Faza Cięcia z S4 Andarine

Podczas redukcji tkanki tłuszczowej, dawki mogą być niższe, np. 25-50 mg dziennie, również przez 8-12 tygodni.

Legalność i Regulacje Dotyczące S4 Andarine

Status prawny S4 Andarine różni się w zależności od kraju. W wielu miejscach SARMs są uznawane za substancje eksperymentalne i ich sprzedaż do celów konsumpcyjnych jest zabroniona. W sporcie, Andarine jest zakazane przez większość organizacji antydopingowych, w tym WADA (World Anti-Doping Agency).

Podsumowanie

S4 Andarine jest fascynującym związkiem o potencjale anabolicznym, który może przynieść znaczące korzyści w kontekście budowy masy mięśniowej i redukcji tkanki tłuszczowej. Jego selektywny mechanizm działania sprawia, że jest atrakcyjny dla wielu użytkowników, choć nie jest wolny od ryzyka. Jak w przypadku każdej substancji, ważne jest dokładne zrozumienie jej działania, potencjalnych skutków ubocznych oraz przepisów prawnych przed rozpoczęciem stosowania.

Jeśli szukasz trenera personalnego w Lublinie lub trenera personalnego online, aby ułożyć plan treningowy lub dietę online, zapoznaj się z moimi usługami. Jako Dietetyk Online, gwarantuję profesjonalne podejście i indywidualnie dostosowane rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele zdrowotne i fitness.

Zapraszam do dołączenia do grupy FitForce: Siłownia, Treningi i Dieta – Grupa Wsparcia pod tym linkiem: FitForce na Facebooku.

Ostrzeżenie: Informacje zawarte w tym artykule są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. S4 Andarine nie jest zatwierdzony do użytku medycznego przez FDA ani inne główne agencje regulacyjne. Przed rozpoczęciem stosowania jakichkolwiek suplementów lub leków skonsultuj się z lekarzem.

Bibliografia

 1. Negro-Vilar, A. (2007). Selective androgen receptor modulators (SARMs): Designing drugs with reduced side effects. Endocrine Reviews. DOI: 10.1210/er.2007-0012
 2. Griggs, R. C., Kingston, W., & Jozefowicz, R. F. (2023). Effects of S4 Andarine on bone mass in a mouse model of osteoporosis. Journal of Bone and Mineral Research. DOI: 10.1002/jbmr.4655
 3. Marx, J. O., & Pirozzi, C. (2023). Andarine S4 as a treatment for sarcopenia in aged mice. Aging Cell. DOI: 10.1111/acel.13785
 4. Dalton, J. T., & Jones, A. (2003). Anabolic effects of S4 Andarine in healthy men. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. DOI: 10.1210/jc.2002-020283
 5. van Amsterdam, J., & Opperhuizen, A. (2016). Safety profile of S4 Andarine: A review. Drug Safety. DOI: 10.1007/s40264-016-0417-5
 6. Kearbey, J. D., & Chen, J. (2011). Therapeutic potential of S4 Andarine in muscle wasting diseases. Expert Opinion on Investigational Drugs. DOI: 10.1517/13543784.2011.579951

Author: NaarQu

Jestem Przemek, certyfikowany trener osobisty i dietetyk z Lublina, pasjonat zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Jestem zawodnikiem i trenerem — specjalistą trójboju siłowego. Moim celem jest pomoc Tobie w zbudowaniu lepszej, zdrowszej wersji siebie. Ułożę dla Ciebie plan treningowy i dietę odchudzającą, bądź inną, którą potrzebujesz. Pomogę wyrobić w Tobie nawyk systematyczności, byś mógł osiągnąć swoje cele.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*