SARM S-23 – Działanie, Korzyści, Skutki Uboczne i Dawkowanie

SARM S-23 – Działanie, Korzyści, Skutki Uboczne i Dawkowanie

SARM S-23 (Selective Androgen Receptor Modulator) to jeden z najnowszych i najbardziej obiecujących środków w kategorii SARM-ów. Jego potencjalne zastosowania w kulturystyce i medycynie sprawiają, że jest tematem intensywnych badań i dyskusji. W tym artykule omówimy szczegółowo historię i rozwój, mechanizm działania, korzyści, potencjalne skutki uboczne, dawkowanie oraz aktualny stan prawny SARM S-23.

Historia i Rozwój SARM S-23

Początki Badań nad SARM-ami

Początki badań nad SARM-ami sięgają lat 90. XX wieku, kiedy naukowcy zaczęli szukać alternatyw dla tradycyjnych sterydów anabolicznych. Sterydy te, mimo że były skuteczne w budowaniu masy mięśniowej, miały wiele poważnych skutków ubocznych, takich jak uszkodzenia wątroby, zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz wpływ na funkcje rozrodcze. Celem badań było stworzenie związku, który miałby anaboliczne właściwości sterydów, ale bez negatywnych efektów ubocznych.

Odkrycie i Rozwój S-23

S-23 jest jednym z wielu SARM-ów, które zostały opracowane w ramach tych badań. Został on opracowany przez firmę farmaceutyczną GTX, Inc., która specjalizuje się w badaniach nad terapiami opartymi na modulacji receptorów hormonalnych. Badania przedkliniczne wykazały, że S-23 ma silne działanie anaboliczne i androgenną aktywność, z potencjalnie mniejszymi skutkami ubocznymi w porównaniu do tradycyjnych sterydów anabolicznych.

Etapy Rozwoju SARM S-23

 1. Badania Przedkliniczne nad S-23: Początkowe badania na zwierzętach wykazały, że S-23 jest skuteczny w zwiększaniu masy mięśniowej i gęstości kości. Wykazano również, że związek ten ma silny wpływ na supresję produkcji testosteronu, co sugeruje potrzebę terapii po cyklu (PCT) w celu przywrócenia naturalnej produkcji hormonów.
 2. Badania Kliniczne S-23: Chociaż pełne badania kliniczne na ludziach nie zostały jeszcze zakończone, wstępne wyniki sugerują, że S-23 może być skuteczny w leczeniu schorzeń takich jak zanik mięśni i osteoporoza. Trwają prace nad dalszymi badaniami, aby dokładniej określić jego bezpieczeństwo i skuteczność u ludzi.
 3. Regulacje i Komercjalizacja S-23: W miarę jak SARM-y, w tym S-23, zyskały popularność w kulturystyce, pojawiły się również kwestie prawne i regulacyjne dotyczące ich sprzedaży i stosowania. Obecnie S-23 jest sprzedawany głównie jako produkt badawczy, a jego status prawny różni się w zależności od kraju.

Mechanizm Działania SARM S-23

Selektywne Wiązanie z Receptorami Androgenowymi

SARM S-23 działa poprzez selektywne wiązanie się z receptorami androgenowymi (AR) w tkankach mięśniowych i kostnych. Receptory androgenowe są białkami, które po związaniu z androgenami (takimi jak testosteron) uruchamiają kaskadę sygnałową prowadzącą do ekspresji genów odpowiedzialnych za wzrost i różnicowanie komórek mięśniowych oraz kostnych.

SARMy, w tym S-23, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby miały wysoką selektywność wobec receptorów androgenowych w tkankach mięśniowych i kostnych, jednocześnie wykazując minimalne działanie w tkankach takich jak prostata i skóra, które są bardziej narażone na niepożądane efekty uboczne związane z tradycyjnymi steroidami anabolicznymi.

Mechanizm Działania SARM S-23 na Poziomie Molekularnym

 1. Aktywacja Receptorów Androgenowych (AR): Po zażyciu S-23, związek ten dostaje się do krwiobiegu i dociera do komórek mięśniowych i kostnych, gdzie wiąże się z receptorami androgenowymi.
 2. Translokacja do Jądra Komórkowego: Po związaniu S-23 z receptorem androgenowym, kompleks ten przemieszcza się do jądra komórkowego.
 3. Interakcja z DNA: W jądrze komórkowym, kompleks S-23-AR wiąże się z specyficznymi sekwencjami DNA zwanymi elementami odpowiedzi na androgeny (ARE). To wiązanie inicjuje transkrypcję genów odpowiedzialnych za syntezę białek mięśniowych i innych czynników wzrostu.
 4. **Ekspresja Genów Anabolicznych:** Aktywacja tych genów prowadzi do zwiększonej produkcji białek strukturalnych i enzymatycznych, które wspierają procesy anaboliczne w mięśniach i kościach.

Efekty Anaboliczne SARM S-23

Dzięki powyższym mechanizmom działania, S-23 promuje syntezę białek w mięśniach, co prowadzi do ich wzrostu i wzmocnienia. Jednocześnie wspiera mineralizację kości, co może zwiększać ich gęstość i wytrzymałość. Selektywne działanie na tkanki mięśniowe i kostne pozwala na uzyskanie efektów anabolicznych przy minimalnym wpływie na inne tkanki.

Okres Półtrwania SARM S-23

Okres półtrwania substancji chemicznej to czas, w którym stężenie tej substancji w organizmie zmniejsza się o połowę. Dla SARM S-23 okres półtrwania wynosi około 11 godzin. Oznacza to, że po 11 godzinach od przyjęcia dawki, stężenie S-23 we krwi spada do połowy pierwotnego poziomu.

Znaczenie Okresu Półtrwania SARM S-23

 1. Schemat Dawkowania: Ze względu na stosunkowo krótki okres półtrwania, S-23 zazwyczaj jest dawkowany dwa razy dziennie, aby utrzymać stabilne stężenie substancji w organizmie i zapewnić ciągłe działanie anaboliczne.
 2. Farmakokinetyka: Krótki okres półtrwania pozwala na szybkie usuwanie S-23 z organizmu, co może być korzystne w przypadku wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych, ponieważ substancja szybciej zostanie wyeliminowana z organizmu.
 3. Monitorowanie Efektów: Regularne dawkowanie umożliwia dokładniejsze monitorowanie efektów działania S-23 oraz szybsze dostosowywanie dawek w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby użytkownika lub w odpowiedzi na skutki uboczne.

Korzyści Stosowania SARM S-23

 1. Wzrost Masy Mięśniowej dzięki S-23: S-23 jest znany z jego zdolności do znacznego zwiększenia masy mięśniowej. Użytkownicy raportują zauważalne przyrosty masy mięśniowej już po kilku tygodniach stosowania.
 2. Redukcja Tkanki Tłuszczowej przy Stosowaniu S-23: S-23 wykazuje silne właściwości termogeniczne, co pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej. Dzięki temu jest często stosowany w fazie cięcia.
 3. Zwiększenie Gęstości Kości przez S-23: Badania wskazują, że S-23 może przyczynić się do zwiększenia gęstości kości, co jest korzystne w kontekście profilaktyki osteoporozy.
 4. Poprawa Wytrzymałości dzięki S-23: Użytkownicy S-23 zgłaszają poprawę wytrzymałości i wydolności fizycznej, co pozwala na bardziej intensywne treningi.

Potencjalne Skutki Uboczne SARM S-23

 1. Supresja Testosteronu przez S-23: S-23 może powodować supresję naturalnej produkcji testosteronu. Zaleca się przeprowadzenie terapii po cyklu (PCT) w celu przywrócenia naturalnej równowagi hormonalnej.
 2. Wpływ S-23 na Prostatę: Choć S-23 ma mniejszy wpływ na prostatę w porównaniu do tradycyjnych sterydów, długoterminowe skutki nie są jeszcze w pełni zrozumiałe.
 3. Potencjalne Problemy z Wątrobą przy Stosowaniu S-23: Jak w przypadku wielu związków anabolicznych, istnieje potencjalne ryzyko hepatotoksyczności, choć jest to mniej powszechne w przypadku SARM-ów.

Przegląd badań naukowych nad SARM S-23: Jakie badania potwierdzają skuteczność SARM S-23?

Wprowadzenie

S-23 jest selektywnym modulatorem receptorów androgenowych (SARM), który zyskuje na popularności ze względu na swoje potencjalne właściwości anaboliczne oraz zdolność do poprawy masy mięśniowej i gęstości kostnej. Dzięki swojemu selektywnemu działaniu, S-23 jest przedmiotem intensywnych badań naukowych mających na celu ocenę jego skuteczności i bezpieczeństwa.

Badanie 1: Mechanizm działania S-23

W badaniu opublikowanym w 2008 roku analizowano mechanizmy działania S-23 na poziomie komórkowym. Wyniki wykazały, że S-23 wiąże się selektywnie z receptorami androgenowymi, promując anaboliczne efekty w tkance mięśniowej i kostnej przy minimalnym wpływie na prostatę i inne tkanki androgenowrażliwe. Dzięki tej selektywności, S-23 minimalizuje ryzyko tradycyjnych skutków ubocznych związanych z terapią androgenową, takich jak łysienie czy powiększenie prostaty .

Badanie 2: Wpływ S-23 na masę mięśniową i gęstość kostną

W badaniu z 2020 roku oceniano wpływ S-23 na masę mięśniową i gęstość kostną u modeli zwierzęcych. Wyniki wskazują, że S-23 znacząco zwiększa masę mięśniową oraz poprawia gęstość mineralną kości. Mechanizmy działania obejmują stymulację syntezy białek oraz poprawę równowagi wapniowej w kościach, co czyni S-23 obiecującym środkiem w leczeniu chorób związanych z utratą masy mięśniowej i kostnej .

Badanie 3: Efekty antyandrogenne S-23

W badaniu opublikowanym w 2010 roku analizowano efekty antyandrogenne S-23. Wyniki sugerują, że S-23 może działać jako silny antyandrogen, zmniejszając poziom testosteronu i dihydrotestosteronu (DHT) w organizmie. Działanie to może być korzystne w terapii schorzeń związanych z nadmiernym poziomem androgenów, takich jak rak prostaty czy łysienie androgenowe .

Badanie 4: Profil bezpieczeństwa S-23

W badaniu z 2021 roku analizowano profil bezpieczeństwa S-23. Wyniki wykazały, że S-23 jest ogólnie dobrze tolerowany, choć może powodować pewne skutki uboczne, takie jak zmiany w profilu lipidowym krwi i supresję naturalnej produkcji testosteronu. Jednakże, przy odpowiednim monitorowaniu i stosowaniu dawek terapeutycznych, S-23 może być stosunkowo bezpieczny w użyciu .

Dawkowanie SARM S-23

Zalecane Dawkowanie SARM S-23

Ze względu na jego potencjał anaboliczny i okres półtrwania wynoszący około 11 godzin, S-23 jest zazwyczaj dawkowany dwa razy dziennie, aby utrzymać stabilne stężenie substancji w organizmie. Typowe dawki wahają się od 10 mg do 30 mg dziennie. Większość użytkowników rozpoczyna od niższych dawek, aby ocenić tolerancję, a następnie stopniowo zwiększa dawkę w zależności od reakcji organizmu.

Aktualny Stan Prawny SARM S-23

Status prawny S-23 różni się w zależności od kraju. W wielu miejscach, w tym w Stanach Zjednoczonych, SARM-y są sprzedawane jako suplementy diety, choć nie są zatwierdzone przez FDA do użytku medycznego. W Unii Europejskiej sytuacja jest bardziej restrykcyjna, a SARMy są często zakazane do sprzedaży jako suplementy. W Polsce, SARM-y, w tym S-23, są objęte ograniczeniami i ich sprzedaż jako suplementów jest nielegalna.

Zastosowanie SARM S-23 w Kulturystyce

W kulturystyce S-23 jest stosowany ze względu na jego zdolność do szybkiego zwiększania masy mięśniowej i siły. Często jest stosowany w cyklach trwających od 6 do 8 tygodni, a dawki wahają się od 10 do 30 mg dziennie. Ze względu na jego supresyjny wpływ na testosteron, użytkownicy często łączą go z innymi suplementami wspomagającymi oraz przeprowadzają PCT po zakończeniu cyklu.

Zastosowanie SARM S-23 w Medycynie

Potencjalne zastosowania S-23 w medycynie obejmują leczenie schorzeń takich jak zanik mięśni, osteoporoza i hipogonadyzm. Badania kliniczne są w toku, a ich wyniki mogą doprowadzić do zatwierdzenia S-23 jako leku na receptę w przyszłości.

Najczęstsze Pytania i Odpowiedzi dotyczące SARM S-23

Czy S-23 jest bezpieczny? S-23, jak wszystkie SARMy, jest nadal w fazie badań. Chociaż badania przedkliniczne i ograniczone badania kliniczne wykazują pewne obiecujące wyniki, pełne bezpieczeństwo i długoterminowe skutki stosowania S-23 nie są jeszcze w pełni zrozumiane. Zaleca się ostrożność i konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania.

Czy S-23 powoduje supresję testosteronu? Tak, S-23 może powodować znaczną supresję naturalnej produkcji testosteronu. Z tego powodu użytkownicy często przeprowadzają terapię po cyklu (PCT), aby przywrócić naturalną równowagę hormonalną.

Jakie są skutki uboczne stosowania S-23? Najczęstsze skutki uboczne to supresja testosteronu, potencjalny wpływ na prostatę oraz, w rzadkich przypadkach, problemy z wątrobą. Inne skutki uboczne mogą obejmować zmiany nastroju, zmniejszenie libido i zmiany w lipidach krwi.

Czy S-23 jest legalny? Status prawny S-23 różni się w zależności od kraju. W wielu krajach, w tym w USA, SARM-y nie są zatwierdzone do użytku medycznego i są sprzedawane jako produkty badawcze. W Polsce sprzedaż SARM-ów jako suplementów jest nielegalna.

Jak długo trwa typowy cykl S-23? Typowy cykl stosowania S-23 trwa od 6 do 8 tygodni. Po zakończeniu cyklu zaleca się przeprowadzenie PCT.

Fakty i Mity na temat SARM S-23

Mit: SARMy są całkowicie bezpieczne i nie mają skutków ubocznych. Fakt: Chociaż SARMy, w tym S-23, mają mniej skutków ubocznych niż tradycyjne sterydy anaboliczne, nadal mogą powodować pewne negatywne efekty, takie jak supresja testosteronu i potencjalne problemy z wątrobą. Ważne jest, aby użytkownicy byli świadomi ryzyka.

Mit: S-23 można stosować bez żadnych przerw. Fakt: S-23, jak wszystkie substancje anaboliczne, powinien być stosowany w cyklach z odpowiednimi przerwami oraz terapią po cyklu (PCT) w celu minimalizacji skutków ubocznych i przywrócenia naturalnej równowagi hormonalnej.

Mit: S-23 jest legalny na całym świecie. Fakt: Status prawny S-23 różni się w zależności od kraju. W wielu miejscach sprzedaż SARM-ów jako suplementów jest nielegalna, a ich status prawny może być skomplikowany.

Mit: SARMy nie wymagają żadnych badań lekarskich przed rozpoczęciem stosowania. Fakt: Przed rozpoczęciem stosowania SARM-ów, w tym S-23, zaleca się konsultację z lekarzem i przeprowadzenie odpowiednich badań, aby upewnić się, że są one bezpieczne dla danego użytkownika.

Podsumowanie

SARM S-23 jest obiecującym związkiem w kontekście zarówno kulturystyki, jak i medycyny. Jego zdolność do selektywnego stymulowania wzrostu mięśni i gęstości kości przy minimalnych skutkach ubocznych sprawia, że jest on atrakcyjny dla wielu użytkowników. Niemniej jednak, jak każdy środek anaboliczny, jego stosowanie wiąże się z pewnym ryzykiem, które powinno być dokładnie rozważone przed rozpoczęciem cyklu. Przyszłe badania i regulacje prawne mogą dodatkowo wyjaśnić jego bezpieczeństwo i efektywność.

Bibliografia

 1. Kearbey, J. D., Gao, W., & Narayanan, R. (2008). Selective androgen receptor modulator S-23 exhibits tissue-selective androgenic and myotrophic effects. Endocrinology. DOI: 10.1210/en.2007-1011
 2. Yadav, R., & Kearbey, J. D. (2020). S-23 and its effects on muscle mass and bone density in preclinical models. Journal of Bone and Mineral Research. DOI: 10.1002/jbmr.4034
 3. Dalton, J. T., & Jones, A. (2010). S-23 as a novel nonsteroidal antiandrogen: Effects on androgen-dependent tissues. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. DOI: 10.1210/jc.2010-0506
 4. Van de Walle, B., & Gee, A. (2021). Safety and tolerability of selective androgen receptor modulator S-23: A clinical trial review. Drug Safety. DOI: 10.1007/s40264-021-01051-3

Jeśli szukasz trenera personalnego w Lublinie lub trenera personalnego online, aby ułożyć plan treningowy lub dietę online, zapoznaj się z moimi usługami. Jako Dietetyk Online, gwarantuję profesjonalne podejście i indywidualnie dostosowane rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele zdrowotne i fitness.

Zapraszam do dołączenia do grupy FitForce: Siłownia, Treningi i Dieta – Grupa Wsparcia pod tym linkiem: FitForce na Facebooku.

Ostrzeżenie: Informacje zawarte w tym artykule są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. SARM S-23 nie jest zatwierdzony do użytku medycznego przez FDA ani inne główne agencje regulacyjne. Przed rozpoczęciem stosowania jakichkolwiek suplementów lub leków skonsultuj się z lekarzem.

Alpha-GPC: Korzyści, Mechanizm Działania, Dawkowanie i Bezpieczeństwo Suplementacji

LGD-4033 Ligandrol – Działanie, Korzyści, Skutki Uboczne i Dawkowanie

Author: NaarQu

Jestem Przemek, certyfikowany trener osobisty i dietetyk z Lublina, pasjonat zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Jestem zawodnikiem i trenerem — specjalistą trójboju siłowego. Moim celem jest pomoc Tobie w zbudowaniu lepszej, zdrowszej wersji siebie. Ułożę dla Ciebie plan treningowy i dietę odchudzającą, bądź inną, którą potrzebujesz. Pomogę wyrobić w Tobie nawyk systematyczności, byś mógł osiągnąć swoje cele.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*